Tuntunan Islam tentang Disiplin

Disiplin berkaitan dengan ketaatan. Dalam agama Islam terdapat amalan-amalan yang menuntun kita bersikap disiplin. 

Terutama kaitannya dengan waktu.

Seperti perintah salat lima waktu. Di mana terdapat batasan waktu awal dan akhir dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan ibadah puasa, mengajarkan kita untuk disiplin. Ada tuntunan-tuntunan yang harus diikuti seperti waktu berbuka, waktu sahur dan waktu imsak.

Agama Islam ini mengatur segala macam aspek kehidupan. Bersikap disiplin supaya hidup jadi lebih tertata. Tanpa ketertiban hidup akan terjadi kekacauan dan kekacauan ini dapat menimbulkan bencana.

KOMENTAR