Bongkar

Bersama Andovi da Lopez, membongkar hal-hal yang patut dibongkar.